<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=562916060864783&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Blogi

Paskatieties šeit, lai iegūtu iedvesmojošus, izmaksu ietaupījumus un naudas iegūšanas atjauninājumus!

square-icon Ieteicams ieraksts

Ir pienācis laiks sākt domāt par ziemu. Pirms pāris nedēļām īslaicīgi uzsnigušais sniegs ir atgādinājums par to, ka tas nepaliks debesīs un pavisam drīz varam gaidīt arī sniegaināku zemes virsmu un ziemai raksturīgos aukstuma grādus. Ja vairākās Eiropas valstīs, kad uzsnieg sniegs, satiksme uz vienu dienu vai pāris dienām gandrīz apstājas, tad Igaunijas ceļu uzturētāji vienmēr ir bijuši čakli, un naktī uzsnigušais sniegs parasti no rīta ir jau notīrīts.

Ceļu uzturēšanas darbi pašvaldībām maksā dārgi, un savlaicīga ceļu attīrīšana no sniega un kaisīšana ar sāli prasa labi organizētu un pārdomātu loģistiku. Ecofleet ceļu uzturēšanas risinājumu eksperts dod padomu, kāpēc lietot GPS risinājumus ceļu uzturēšanai un kā tie palīdz gan ceļu uzturētājiem, gan pašvaldībām.

Ecofleet ceļu uzturēšanas darbu pārvaldības GPS programmatūras risinājums palīdz automatizēt ar autoparka ikdienas pārvaldi saistītās darbības un nodrošina reāllaika pārskatu par nepieciešamajiem galvenajiem rādītājiem, lai būtu skaidrs pārskats par apkoptajiem un neapkoptajiem ceļiem. Jums ir pieejams skaidrs pārskats par to, kur atrodas ceļu uzturēšanas mašīnas, cik daudz ceļu ir jāapkopj, kurš no komandas patlaban strādā un cik tālu viņi ir tikuši ceļu uzturēšanas darbos.

Kāpēc lietot Ecofleet GPS risinājumu ceļu uzturēšanas darbu pārvaldībai?

  • Izsekošanas ierīci iespējams viegli uzstādīt mašīnā.
  • Pateicoties izsekošanas ierīcei, visi darāmie darbi ir redzami kartē reāllaikā un arī vēlāk.
  • Automātiskas atskaites sniedz skaidru pārskatu par darbu ilgumu un konkrētos apgabalos veiktajiem ceļu uzturēšanas darbiem.
  • Pakalpojumam var pievienot valsts un vietējo pašvaldību ceļu kartes slāni vai izveidot speciālas zonas, lai kontrolētu, vai apkopes ir veiktas uz paredzētajiem ceļiem. Par kartes slāni var izvēlēties dažādas karšu lietotnes (Regio Balti, OpenStreet Map, Ceļu pārvaldes pamatkarte, fotokarte, karte ar kadastra robežām un numuriem, Ilmaradar, Valsts un reģionālie ceļi, lauksaimniecības zemju un ceļu ierobežojumu kartes slānis). Ja nepieciešams, iespējams pievienot valsts ceļu uzturēšanas uzņēmumu pēdējo četru stundu laikā veikto maršrutu kartes slāni no Ceļu pārvaldes lietotnes.
  • Iespējams precīzi izmērīt papildierīces, piemēram, sniega šķūres darbu – kad tā atrodas un kad neatrodas darba pozīcijā.
  • Iespējams apskatīt katras mašīnas nobrauktos kilometrus, kādā apgabalā ar šo mašīnu ir ceļi apkopti un cik laika tiek patērēts ceļu uzturēšanai dažādos periodos.

Kā strādā Ecofleet risinājums?

Ar ceļu uzturēšanas mašīnās uzstādītiem sensoriem seko, kādi ceļa posmi ir apkopti – vai ceļa tīrīšanai ir izmantoti sniega šķūrētāji vai ceļi ir nokaisīti ar sāli. Visus galvenos rādītājus gan ceļu meistari, gan vietējo pašvaldību darbinieki var ērti un viegli reāllaikā vērot uz atrašanās vietas kartes. Ceļu meistari tā var labāk ieplānot darbus, bet vietējā pašvaldība var būt droša, ka tās ceļi ir uzturēti.

Sakoptie ceļu posmi iezīmējas kartē zaļā krāsā, un ceļi, kur ceļu meistari vēl nav nonākuši, skaidri iezīmējas kā sarkani posmi. Apskatot tuvāk kādu konkrētu ceļa posmu, kartē iespējams redzēt, kādi ceļa uzturēšanas darbi ir paveikti attiecīgajā ceļa posmā, cik laika tas aizņēma u.tml.

  sept. 19, 2019     Viesturs Rijnieks